Info Sekolah
Sunday, 16 Jun 2024
 • SELAMAT DATANG DI WEBSITE SMP NEGERI 15 YOGYAKARTA

GEGURITAN – ISTUTIK, M.Or.

Thursday, 9 February 2023 Oleh : Admin Sekolah

 

Nalikaning sang hyang bagas koro wis wunggu,  

suryane suminar wonten ing bang wetan.

Lumaku sang hyang bagaskoro, alambeyan asmara ening.

Gumiring lelakuning sang hyang condro, sare wonten ing bantolo.

Ka iring kumandangi swaraning kukila.

Ing limo oktober warso siji songgo songgo papat.

Ingsun dadi saksi Mijiling sawijining pamulangan,

kanti waluyo jati, klawan marsudi hayuning budi,

Akaryo senseming nolo, gembiraning wardoyo,

gumawaning panggageng roso,

SMP NEGERI Gangsal welas Ngayogyakarto kasebat ing nusantoro.

Tetenger ngupadi ing alam donyo, tut wuri pangarep arep lan dedonga,

Nalikaning tumito ing alam donya, dadio pamulangan kang miguno,

Tumraping agama, sesomo, nuso bongso lan donya.

Kanti alandasing budi suci, manembah mring garsaning Gusti,

Asih tresno mring sesami.

Pan iku dadi watonipun, Adoh marang kanistan, Ing janji tan mbelenjani,

Tatag tangguh, saguh ing sabarang karyo.

Oktober nemahi dino kalimo iki,

Kairing lakuning ratri, Rino lawan wengi kang gilir gumanti,

Nora kroso sa prosakawan abad kalakoni, Kanti suko bahagiyo hanemahi

Nuwuhake pinuwun mring Gusti Kang Murbeng Dumadi.

Kanti tambahing yuswamu iki, panyuwun ingsun……..

Mugi-mugi Sang Yang Widi wasa paring yuswa kang migunani

Tumraping pribadi tuwin asesami,

Tenebihno saking songko kola lan rubedo kang yekti,

Kalis ing sambikolo mring sedoyo margi

Mugi mugi Sang yang Widi tansa gijabahi ugi anggayomi.

Aamiin.

Sugeng ambal warso kaping saprosekawan abad Pamulangan SMP Negeri 15 Ngayogyakarto,

Matur  nuwun.

No Comments

Tinggalkan Komentar

 

Pengumuman

Diterbitkan :
TATA TERTIB PESERTA DIDIK DAN SURAT PERNYATAAN PESERTA DIDIK BARU SMP NEGERI 15 YOGYAKARTA
  Silakan unduh Surat Pernyataan Peserta Didik Baru berikut dan ditandatangani bermaterai yang diketahui oleh..
Diterbitkan :
ASESMEN SUMATIF AKHIR TAHUN PELAJARAN 2023/2024 – HARI KELIMA
Diterbitkan :
ASESMEN SUMATIF AKHIR TAHUN PELAJARAN 2023/2024 – HARI KEEMPAT

Mading Sekolah

 

 

 

Video Terbaru

Follow Us

 • TUTUP TAHUN DAN PURNA SISWA KELAS IX 2023/2024

Kamis, 13 Juni 2023 di Auditorium Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta SMPN 15 Yogyakarta melaksana tutup tahun dan purna siswa kelas IX dengan mewisuda 330 peserta didik

Seluruh warga sekolah berharap dengan lulusnya peserta didik kelas IX angkatan 2024 bisa menjadi langkah awal untuk menuju kesuksesan dan semoga seluruh peserta didik dapat melanjutkan ke sekolah favorit sesuai harapan peserta didik

Terimakasih kepada seluruh pihak yang sudah mengsukseskan acara ini 🫰🏻🫰🏻🫰🏻
#mabelta #lulus #wisuda #purnasiswa #yogya #jogja #sekolah #sekolahjogja
 • Selamat atas KELULUSAN 100% Peserta Didik Kelas 9 SMP Negeri 15 Yogyakarta Tahun Pelajaran 2023-2024. Selamat melanjutkan perjalanan mencapai cita-cita ✨

#mabelta #smpn15yk #kelulusankelas9 #mabeltahebat
 • Selamat kepada ananda Agriya Madhuvanthi Asmaradhana Putri kelas VIII B atas prestasinya sebagai Juara 1 Lomba Sesorah pada Lomba Seni dan Budaya SMA Negeri 9 Yogyakarta Tahun 2024.

#widyawiditajuara #smpn15yk #mabelta #mabeltahebat
 • Selamat kepada ananda Maria Michelle Alisandra Soerasmo kelas VIII E atas prestasinya sebagai Juara Favorit Lomba Geguritan pada Lomba Seni dan Budaya SMA Negeri 9 Yogyakarta Tahun 2024.

#widyawiditajuara #smpn15yk #mabelta #mabeltahebat
 • Selamat kepada ananda Fahriza Dewi Fitriani kelas VIII F atas prestasinya sebagai Juara 2 Lomba Renang :
1. 50 meter Gaya Punggung
2. 100 meter Gaya Punggung
3. 100 meter Gaya Bebas
4. 200 meter Gaya Ganti
Pada Tirta Satria Championship Tahun 2024.

#widyawiditajuara #smpn15yk #mabelta #mabeltahebat
 • Selamat kepada ananda Shevran Keanno Wijasena kelas VII H atas prestasinya dalam Liga Topskor Zona Daerah Istimewa Yogyakarta Under 14 Tahun 2024.

#widyawiditajuara #smpn15yk #mabelta #mabeltahebat
 • Selamat kepada ananda Andy Setiawan kelas VIII F atas prestasinya dalam Liga Topskor Zona Daerah Istimewa Yogyakarta Under 14 Tahun 2024.

#widyawiditajuara #smpn15yk #mabelta #mabeltahebat
 • Selamat kepada ananda Yudhistira Priananto Wicaksono kelas VII E atas prestasinya sebagai Juara 1 Komite dan Juara 2 Kata dalam kompetisi Piala Raja Kyokushinkai World Championship Tahun 2024.

#widyawiditajuara #smpn15yk #mabelta #mabeltahebat
 • Selamat Hari Lingkungan Hidup, 5 Juni 2024 

#smpn15yk #mabelta #mabeltahebat #lingkunganhidup
TUTUP TAHUN DAN PURNA SISWA KELAS IX 2023/2024 Kamis, 13 Juni 2023 di Auditorium Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta SMPN 15 Yogyakarta melaksana tutup tahun dan purna siswa kelas IX dengan mewisuda 330 peserta didik Seluruh warga sekolah berharap dengan lulusnya peserta didik kelas IX angkatan 2024 bisa menjadi langkah awal untuk menuju kesuksesan dan semoga seluruh peserta didik dapat melanjutkan ke sekolah favorit sesuai harapan peserta didik Terimakasih kepada seluruh pihak yang sudah mengsukseskan acara ini 🫰🏻🫰🏻🫰🏻 #mabelta #lulus #wisuda #purnasiswa #yogya #jogja #sekolah #sekolahjogja
8 hours ago
View on Instagram |
1/9
Selamat atas KELULUSAN 100% Peserta Didik Kelas 9 SMP Negeri 15 Yogyakarta Tahun Pelajaran 2023-2024. Selamat melanjutkan perjalanan mencapai cita-cita ✨ #mabelta #smpn15yk #kelulusankelas9 #mabeltahebat
6 days ago
View on Instagram |
2/9
Selamat kepada ananda Agriya Madhuvanthi Asmaradhana Putri kelas VIII B atas prestasinya sebagai Juara 1 Lomba Sesorah pada Lomba Seni dan Budaya SMA Negeri 9 Yogyakarta Tahun 2024.

#widyawiditajuara #smpn15yk #mabelta #mabeltahebat
Selamat kepada ananda Agriya Madhuvanthi Asmaradhana Putri kelas VIII B atas prestasinya sebagai Juara 1 Lomba Sesorah pada Lomba Seni dan Budaya SMA Negeri 9 Yogyakarta Tahun 2024. #widyawiditajuara #smpn15yk #mabelta #mabeltahebat
2 weeks ago
View on Instagram |
3/9
Selamat kepada ananda Maria Michelle Alisandra Soerasmo kelas VIII E atas prestasinya sebagai Juara Favorit Lomba Geguritan pada Lomba Seni dan Budaya SMA Negeri 9 Yogyakarta Tahun 2024.

#widyawiditajuara #smpn15yk #mabelta #mabeltahebat
Selamat kepada ananda Maria Michelle Alisandra Soerasmo kelas VIII E atas prestasinya sebagai Juara Favorit Lomba Geguritan pada Lomba Seni dan Budaya SMA Negeri 9 Yogyakarta Tahun 2024. #widyawiditajuara #smpn15yk #mabelta #mabeltahebat
2 weeks ago
View on Instagram |
4/9
Selamat kepada ananda Fahriza Dewi Fitriani kelas VIII F atas prestasinya sebagai Juara 2 Lomba Renang :
1. 50 meter Gaya Punggung
2. 100 meter Gaya Punggung
3. 100 meter Gaya Bebas
4. 200 meter Gaya Ganti
Pada Tirta Satria Championship Tahun 2024.

#widyawiditajuara #smpn15yk #mabelta #mabeltahebat
Selamat kepada ananda Fahriza Dewi Fitriani kelas VIII F atas prestasinya sebagai Juara 2 Lomba Renang : 1. 50 meter Gaya Punggung 2. 100 meter Gaya Punggung 3. 100 meter Gaya Bebas 4. 200 meter Gaya Ganti Pada Tirta Satria Championship Tahun 2024. #widyawiditajuara #smpn15yk #mabelta #mabeltahebat
2 weeks ago
View on Instagram |
5/9
Selamat kepada ananda Shevran Keanno Wijasena kelas VII H atas prestasinya dalam Liga Topskor Zona Daerah Istimewa Yogyakarta Under 14 Tahun 2024.

#widyawiditajuara #smpn15yk #mabelta #mabeltahebat
Selamat kepada ananda Shevran Keanno Wijasena kelas VII H atas prestasinya dalam Liga Topskor Zona Daerah Istimewa Yogyakarta Under 14 Tahun 2024. #widyawiditajuara #smpn15yk #mabelta #mabeltahebat
2 weeks ago
View on Instagram |
6/9
Selamat kepada ananda Andy Setiawan kelas VIII F atas prestasinya dalam Liga Topskor Zona Daerah Istimewa Yogyakarta Under 14 Tahun 2024.

#widyawiditajuara #smpn15yk #mabelta #mabeltahebat
Selamat kepada ananda Andy Setiawan kelas VIII F atas prestasinya dalam Liga Topskor Zona Daerah Istimewa Yogyakarta Under 14 Tahun 2024. #widyawiditajuara #smpn15yk #mabelta #mabeltahebat
2 weeks ago
View on Instagram |
7/9
Selamat kepada ananda Yudhistira Priananto Wicaksono kelas VII E atas prestasinya sebagai Juara 1 Komite dan Juara 2 Kata dalam kompetisi Piala Raja Kyokushinkai World Championship Tahun 2024.

#widyawiditajuara #smpn15yk #mabelta #mabeltahebat
Selamat kepada ananda Yudhistira Priananto Wicaksono kelas VII E atas prestasinya sebagai Juara 1 Komite dan Juara 2 Kata dalam kompetisi Piala Raja Kyokushinkai World Championship Tahun 2024. #widyawiditajuara #smpn15yk #mabelta #mabeltahebat
2 weeks ago
View on Instagram |
8/9
Selamat Hari Lingkungan Hidup, 5 Juni 2024 

#smpn15yk #mabelta #mabeltahebat #lingkunganhidup
Selamat Hari Lingkungan Hidup, 5 Juni 2024 #smpn15yk #mabelta #mabeltahebat #lingkunganhidup
2 weeks ago
View on Instagram |
9/9

SMPN 15 Yogyakarta

RELIGIUS, BERPRESTASI, PEDULI , DAN BERWAWASAN IPTEK

Kontak Sekolah

 • Jl. Tegal Lempuyangan No 61, Yogyakarta
 • (0274) 512912 (Office)
 • mabelta@smpn15yk.sch.id

Sosial Media

Pengumuman

Diterbitkan :
TATA TERTIB PESERTA DIDIK DAN SURAT PERNYATAAN PESERTA DIDIK BARU SMP NEGERI 15 YOGYAKARTA
  Silakan unduh Surat Pernyataan Peserta Didik Baru berikut dan ditandatangani bermaterai yang diketahui oleh..
Diterbitkan :
ASESMEN SUMATIF AKHIR TAHUN PELAJARAN 2023/2024 – HARI KELIMA
Diterbitkan :
ASESMEN SUMATIF AKHIR TAHUN PELAJARAN 2023/2024 – HARI KEEMPAT
Diterbitkan :
ASESMEN SUMATIF AKHIR TAHUN PELAJARAN 2023/2024 – HARI KETIGA

Agenda Kegiatan

02
Feb 2024
31
Jan 2024